สนาฝึกหัดขับรถ

สนามฝีกหัดขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ แอดวานซ์ศรีราชา

เป็นสนามที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

ภาพรวมสนามฝึกหัดขับรถ

 ท่าฝึกหัด การถอยหลังจอดรถขนานกับขอบทาง

 ท่าฝึกหัด การกลับรถทางแคบ

ท่าฝึกหัด การหยุดรถและออกรถบนทางลาดชัน

ท่าฝึกหัด การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง

ท่าฝึกหัด การจอดรถมุม 90 องศา

ท่าฝึกหัด การขับรถหยุดบนทางราบ

156695